Brykiet Cylindryczny

Brykiet wykonany z czystej trociny brzoza 70% i sosna 30% bez dodatku lepiszczy, klei, związków chemicznych. 

Wymiary:

  • Paleta zwykła /Euro - 960 kg
  • 25 palet - 24 tony
  • Opakowanie - termo folia - 10kg ( 5 waców)
  • Walec - średnica 9 cm / 27cm 

Specyfikacja biomasy   

Parametry chemiczne:

  • Wartość opałowa - 18 122 kJ/kg
  • Ciepło spalania - 18 842 kJ/kg
  • Wilgotność - 7,08 %
  • Zawartość popiołu - 0,18 %

Cena 135 Euro/tona FCA